Ainejärjestö

Tervetuloa Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry:n nettisivuille! 

Ympäristötieteiden Opiskelijat — MYY ry on vuonna 1961 perustettu Helsingin yliopiston ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Toivotamme kaikki tervetulleiksi toimintaamme! Tarjoamme tapahtumia ja toimintaa ympäri vuoden, syksyisestä ekskusta keväiseen kotiviinikilpailuun. Olemme ympäristötieteiden opiskelijoiden etujärjestö: ajamme jäsentemme etuja yliopistolla sekä työelämässä. Kerhohuoneemme sijaitsee Viikin kampuksen Biokeskus 3:n tiloissa osoitteessa Viikinkaari 1.

Alla voit tutustua ainejärjestömme hallitukseen ja toimihenkilöihin.

Hallitus 2024

MYY ry:ssä toimii tällä hetkellä 12 henkinen hallitus, joka koordinoi koko yhdistyksen toimintaa. Hallitus valitaan syksyisin sääntömääräisessä vaalikokouksessa, jossa jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus asettua ehdolle ja äänestää. Hallitus valitaan aina yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus 2024

Puheenjohtaja - Jesse Haapasalo
jesse.haapasalo@helsinki.fi

Johtaa koko hallituksen työskentelyä. Valmistelee esityslistat hallituksen kokouksiin, kutsuu kokoukset koolle ja ilmoittaa niistä jäsenistölle. Kokouksissa puheenjohtaja johtaa puhetta sekä huolehtii tehtävien jakautumisesta tasaisesti.

Puheenjohtaja on selvillä MYY:n toiminnan kokonaisuudesta ja pyrkii kehittämään toimintatapoja ja käytäntöjä. Hän myös edustaa MYY:tä yhdessä muun hallituksen kanssa ja pitää yhteyttä ylioppilaskuntaan ja muihin järjestöihin.

Varapuheenjohtaja - Liinu Esterinen
liinu-maija.esterinen@helsinki.fi

On puheenjohtajan tavoin perehtynyt MYY:n asioihin ja toiminnan kokonaiskuvaan, jotta voi tarpeen mukaan hoitaa kaikkia puheenjohtajan tehtäviä. Hän on myös puheenjohtajan henkinen tuki ja vastuun jakaja. Lisäksi varapuheen johtaja toimii kertsi- ja klusterivastaavana eli on yhteydessä Symbioosin ja SvNK:n kertsivastaaviin ja osallistuu kertsin siivoustalkoisiin sekä värväävät sinne myyläisiä.

Taloudenhoitaja - Joel Vahtera
joel.vahtera@helsinki.fi

Hoitaa MYY:n talousasioita, joista tärkeimpiä ovat kirjanpito, rahaliikenne, talouden seuranta sekä hallituksen pitäminen ajan tasalla taloustilanteesta.

Taloudenhoitaja myös suunnittelee MYY:n vuosibudjetin yhdessä puheenjohtajan kanssa ja laatii tilinpäätöksen.

Sihteeri - Milla Kallio
milla.m.kallio@helsinki.fi

On kokouksissa paikalla, kirjaa muistiin kokouksissa käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset sekä laatii kokouksen pöytäkirjan. Julkaisee hyväksytyn pöytäkirjan jäsenistölle.

Tiedottaja - Anni Väntänen
anni.vantanen@helsinki.fi


Ylläpitää MYY ry:n sähköpostilistaa, nettisivuja, Facebookia ja Instagramia, sekä kokoaa tärkeät tapahtumat kuukausitiedotteeseen, joka julkaistaan eri medioissa. Luo yhdessä muiden kanssa mainoksia ja Facebook-tapahtumia MYY:n toiminnasta sekä huolehtii MYY:lle lähetetyt kirjeet ja lehdet hallitukselle.


Opintovastaava - Tiia-Roosa Kilpinen
tiia-roosa.kilpinen@helsinki.fi

Hoitaa opetukseen ja opiskeluun liittyvää opiskelijoiden edunvalvontaa. Toimenkuvaan kuuluu opetuksen kehittäminen, lausuntojen kirjoittaminen, keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja opintoasioista tiedottaminen.

Tiedottamista varten opintovastaava ylläpitää Ympäristötieteiden opintoasiat -ryhmää Facebookissa. Hän myös välittää tietoa opintoasioista hallitukselle ja pitää yhteyttä hallinnon opiskelijaedustajiin.

Työelämä- ja alumnivastaava - Essi Kaila
essi.kaila@helsinki.fi

Huolehtii opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämisestä. Hän on myös ajan tasalla verkostoitumismahdollisuuksista, työelämätapahtumista sekä työelämävalmiuksia kehittävistä toiminnasta. Työelämävastaava toteuttaa myös yritysvierailuja ja työelämäiltoja sekä toimii yhteyshenkilönä Agronomiliittoon.

Jäsenvastaava - Lauri Kähkönen
lauri.x.kahkonen @helsinki.fi

Jäsenistön, toimihenkilöiden ja kerhojen yhteyshenkilö hallituksessa. Välittää hallitukselle tietoa kerhojen tapahtumista ja toimihenkilöiden kuulumisista.

Jäsenvastaava huolehtii vapaaehtoisten aktiivien motivaatiosta ja jaksamisesta sekä toimihenkilöiden testamenteista, jotka toimitetaan jaettavaksi seuraavan vuoden toimihenkilöille.

Tapahtumavastaavat - Senni Kaavinen ja Milja Westerberg
senni.kaavinen@helsinki.fi 
milja.westerberg@helsinki.fi

Tapahtumavastaavat  suunnittelevat yhdessä tapahtumatiimin kanssa MYY:n tapahtumia ja toimintaa. Tapahtumavastaavat jakavat tehtäviä ja vastuita tapahtumatiimille ja varmistavat, että tapahtumissa on riittävästi järjestäjiä. He myös huolehtivat tilojen vuokrauksesta ja tapahtumien kuluista.

Sponsorivastaava - Anna Westerling

anna.westerling@helsinki.fi

Hankkii sponsoreita tukemaan MYY:n toimintaa. Mahdollistaa mm. palkintoja tapahtumiin ja pitää toimintaan osallistumisen kulut pieninä. Sponsorivastaava toimii myös Loimuvastaavana.

Yleisjäsen - Lumi Orava
lumikukka.orava@helsinki.fi

Yleisjäsen auttaa siellä missä apua tarvitaan eniten. Auttaa kaikkia tarvittaessa! Kokouksissa laatii nakkilistan hallituksen päätöksien perusteella.

Toimihenkilöt 2024

Kuraattori – Jaanika Blomster
Kuraattori on tohtorin tutkinnon suorittanut, Helsingin yliopiston palveluksessa oleva henkilö, joka toimii yhdyshenkilönä Helsingin yliopiston ja MYY:n välillä. Antaa henkistä tukea, kun maailmantuska on liian suuri.

Toiminnantarkastajat (varalla)
Noora Kiviniemi (Timo Pihlajamäki) ja Mikko Aulio (Emma Aivola)
Tarkistavat tilit ja laativat toiminnantarkastuskertomuksen. Vaalikokouksessa valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varahenkilöt.

EXQ-vastaavat – Viivi Isotalo ja Essi Kaila
Kokoavat ekskutiimin ja ovat vastuussa vuosittaisen ekskursion ideoimisesta sekä järjestämisestä.

EXQ-tiimi
Anni Saisto, Lumi Orava, Milla Kallio, Oskari Pokela, Tuuli Hämäläinen, Emma Jussila, Anna Westerling, Riikka Puska, Emmi Aivola ja Luukas Annala.
Osallistuu ekskun järjestämiseen ekskuvastaavien kanssa.

Tapahtumatiimi
Nestori Tähtinen, Tuuli Hämäläinen, Jesse Haapasalo, Viivi Isotalo, Lauri Kähkönen, Essi Kaila, Oskari Pokela, Emmi Kämäräinen, Syksy Vesterius, Antti Laitinen, Anni Kujala, Veera Kaivera, Jennie Sandvik ja Amel Seddiki.
Suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia yhdessä tapahtumavastaavien kanssa.

Pöhinävastaavat – Emma Jussila ja Amel Seddiki
Pitävät toiminnassa tapahtumatiimiä, joka mahdollistaa hyvien tapahtumien järjestämisen. Auttaa tarpeen mukaan esim. tapahtumapaikkojen koristelussa, siivouksessa, merkki-, ruoka- ja juomamyynnissä, tarjoilussa, roudaamisessa ja viihdyttämisessä.

MasterChef – Anna Westerling ja Amel Seddiki
On vastuussa keittiötiimistä, joka suunnittelee, tekee hankinnat ja valmistaa tapahtumien ruokatarjoilut.

Keittiötiimi 
Lauri Kähkönen, Nestori tähtinen, Mari Kaitajärvi, Viivi Isotalo, Jennie Sandvik, Anni Saisto, Tuulemari Frilander, Anni Väntänen, Essi Kaila, Siiri Luukka, Ruska Luiro, Merry Schakir ja Meri Vuorivirta.
Avustaa MasterChefiä kaikin tavoin.

Laulunjohtajat – Roosa Hannuksela ja Riikka Puska
Huolehtivat laulujen johtamisesta sekä sitsikansan hillitsemisestä.

Leväperäisen päätoimittaja – Ursula Rinta-Jouppi
Johtaa Leväperäisen toimituskuntaa, toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja Leväperäisen välillä, osallistuu lehden toimitukseen ja huolehtii fyysisten lehtien tilauksesta ja painatuksesta.

Leväperäisen AD – Milla Kallio
On päävastuussa Leväperäisen visuaalisesta ilmeestä.

Leväperäisen toimituskunta 
Lumi Orava, Lauri Kähkönen, Antti Laitinen ja Emmi Aivola.

Viinikisamestari – Noora Kiviniemi ja Tiia-Roosa Kilpinen
On vastuussa vapun kotiviinikilpailun säännöistä ja toteutuksesta. Usein toimii tapahtuman juontajana ja äänitorvena.

Yhdenvertaisuusvastaavat – Ruska Luiro ja Olli Jalonen
Huolehtivat, että jokaisella yksilöllä on turvallinen ja hyvä olo MYY:ssä. Käyvät tapahtumatiimin kanssa läpi yhdenvertaisuusstrategian, tiedottavat jäsenistöä sen olemassaolosta ja valvovat sen toteutumista. Ylläpitävät palautemahdollisuuksia. Vastaavat myös turvallisen tilan periaatteiden toteutumisesta kertsillä.

Aikuisviihdevastaava – Elmeri Pälikkö
Toimii päävastuussa aikuisviihteeseen liittyvien tapahtumien ideoinnissa ja järjestämisessä.

Agronomiliittoedustaja – Anni Arbelius
Hallitus valitsee hakemusten perusteella MYY:n edustajan Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan kaksivuotiselle kaudelle. Tarkistaa MYYn ja Agronomiliiton yhteistyösopimuksen ja valvoo sen toteutumista. Huolehtii Agronomiliiton tapahtumien näkyvyydestä MYY:n viestinnässä.

Ympäristövastaava – Timo Pihlajamäki
Valvovat ympäristöstrategian toteutumista ja laativat ympäristötilinpäätöksen vuosikertomukseen. Toimivat ekskuilla ympäristövastaavina tai perehdyttävät ekskulle osallistuvan vastaavan. Yleisesti aktivoivat jäsenistön ympäristötietoisuutta. Tiedottavat erityisesti kaikille vastuuhenkilöille strategian olemassaolosta sekä sisällöstä ja pyrkivät tätä kautta varmistamaan, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Yhteiskunnallinen vuorovaikuttamisen tiimi – Anni Saisto, Olli Jalonen ja Senni Kaavinen
Kannustavat ja rohkaisevat myyläisiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tiedottavat yhteiskunnallisesta keskustelusta, joka koskettaa etenkin myyläisiä, kuten keskustelut koulutus- ja ympäristöasioista. Järjestää yhteislähtöjä mielenosoituksiin ja organisoi tarvittaessa kannanottojen laatimista medioihin.

Alumnikerho
Miiro Jääskeläinen, Mari Pieniniemi, Jenni Jääskeläinen, Veera Lyytikäinen ja Mikko Aulio.
Pitää yhteyttä myyläisiin yli vuosikurssien. Kerran myyläinen, aina myyläinen <3

Kalakerho Vimmojen vastaava – Vertti Manninen
Vastaavat lintukerhon tapahtumien järjestämisestä ja niistä tiedottamisesta.

Luontokerhovastaavat– Emmi Aivola, Vertti Perttilä ja Saija Kauppinen
Suunnittelevat ja toteuttavat jäsenistölle luontoretkiä mm. kansallispuistoihin. 

Liikuntakerhovastaavat – Saija Kauppinen, Nestori Tähtinen ja Lauri Kähkönen
Liikuntakerhovastaavat järjestävät jäsenistölle liikunnallista ja urheilullista toimintaa, tiedottavat urheilutapahtumista ja pitävät liikuntakerhoja aktiivisina.

Erja- ja Kurjavastaavat – Milla Kallio ja Tuuli Hämäläinen
Huolehtivat elokuvailloista ja siitä, että myyläiset käyvät teattereissa, taidemuseoissa ja saavat aimo annoksen kulttuuria. 

Lintukerhovastaavat – Silja Veikkolainen, Sara Virkki, Henna Heikkilä ja Lea Fewer
Vastaavat lintukerhon tapahtumien järjestämisestä ja niistä tiedottamisesta.

Käsityökerhovastaavat – Ruska Luiro ja Kaisa Hyvärinen
Vastaavat käsityökerhon tapahtumien järjestämisestä ja niistä tiedottamisesta.

Kasvisruokakerhovastaava – Riikka Puska ja Vertti Perttilä
Vastaa kasvisruokakerhon tapahtumien järjestämisestä ja niistä tiedottamisesta.

Musakerhovastaavat - Viivi Isotalo, Oskari Pokela, Nestori Tähtinen, Mari Kaitajärvi ja Riikka Puska
Vastaavat musakerhon tapahtumien järjestämisestä ja niistä tiedottamisesta.

MyyWei-tiimi
Riikka Puska, Emma Jussila, Viivi Isotalo, Nestori Tähtinen, Milla Kallio ja Ronja Jaakkola.

Opintotiimi – Roosa Hannuksela ja Emmi Aivola
Auttavat opintovastaavaa esimerkiksi opintotapahtumien järjestämisessä.