Jäsenyys

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Kuka tahansa voi liittyä MYY ry:n jäseneksi. Jäsenet kuitenkin luokitellaan neljään kategoriaan: varsinaisiin jäseniin, ulkojäseniin, kannatusjäseniin ja kunniajäseniin. Hallitus tai yhdistyksen kokous hyväksyy uudet jäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopistossa opiskeleva henkilö, joka on kiinnostunut ympäristötieteistä ja suorittanut liittymismaksun. Jäsenyyden seitsemän (7) ensimmäistä vuotta liittymisvuodesta alkaen ovat jäsenmaksultaan ilmaisia. Opintojen päätyttyä Helsingin yliopistossa varsinainen jäsen voi siirtyä kirjallisella ilmoituksellaan ulkojäseneksi. Varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin ja hänellä on puheoikeus yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa. Lisäksi varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja oikeus asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen ja toimihenkilöksi.

Ulkojäsen voi olla henkilö, joka on kiinnostunut ympäristötieteistä, mutta ei opiskele Helsingin yliopistossa. Ulkojäsen on suorittanut säädetyn liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Jos henkilö siirtyy kirjallisella ilmoituksellaan varsinaisesta jäsenestä ulkojäseneksi, liittymismaksua tai kuluvan vuoden jäsenmaksua ei tarvitse maksaa. Ulkojäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa eikä häntä voida valita hallitukseen, mutta hänellä on muut varsinaisen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet.

Kannatusjäsen voi olla henkilö, joka suorittaa liittyessään liittymismaksun. Kannatusjäsen suorittaa yhdistyksen tukemiseksi vuotuisen jäsenmaksun liittymisvuottaan lukuun ottamatta. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeuta yhdistyksen kokouksissa, eikä häntä voida valita yhdistyksen hallitukseen, mutta hänellä on muut varsinaisen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka huomattavalla tavalla on edistänyt yhdistyksen toimintaa tai kehittänyt ympäristötieteitä, jos päätösvaltaisessa yhdistyksen kokouksessa 2/3 annetuista äänistä puoltaa tehtyä ehdotusta. Kunniajäseneksi ei voida kutsua varsinaista jäsentä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä häntä voida valita hallitukseen, mutta hänellä on muut varsinaisen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Kunniajäsen on vapautettu uusista jäsenmaksuista.

Liittyminen

Liittyminen varsinaiseksi jäseneksi tapahtuu tämän linkin kautta. (Maksuohjeet ovat sen yhteydessä).

Liittyminen ulkojäseneksi tapahtuu tämän lomakkeen kautta.

Kannatusjäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä hallitukseen sähköpostilla (myy-hallitus@helsinki.fi) ja maksamalla jäsenmaksun.

Mitä jäsenyys maksaa ja mitä hintaan sisältyy?

Varsinaisen jäsenen liittymismaksu on 3€ ja se on kertaluontoinen. Lisäksi vuosittain (vuodesta 2024 alkaen) maksetaan jäsenmaksu, minkä suuruus on 1€. Varsinaisten jäsenten ei ensimmäisenä 7 vuotena tarvitse maksaa vuosittaista jäsenmaksua.

Ulkojäsenen liittymismaksu on 5€ ja se on kertaluontoinen. Lisäksi vuosittain (vuodesta 2024 alkaen) maksetaan jäsenmaksu, minkä suuruus on 1€.

Kannatusjäsenen liittymismaksu on 20€ ja se on kertaluontoinen. Lisäksi vuosittain (vuodesta 2024 alkaen) maksetaan jäsenmaksu, minkä suuruus on 10€.

Hintaan sisältyy:

  • haalarimerkki
  • oikeus MYY ry:n haalareihin
  • Ilmainen kahvi/tee biokeskus 3:n kerhohuoneella
  • etusija joihinkin tapahtumiin, kuten ekskursioille
  • Alennettuja hintoja maksullisista tapahtumista ja esim. MYY:n laulukirjasta sekä kangaskassista

Mihin liittymis- ja jäsenmaksut käytetään?

Liittymis- ja jäsenmaksuilla katetaan jäsenistömme toiminnan kuluja, kuten tapahtumien järjestyskuluja!